پرش به محتوا

Ausländeramt Altensteig

Ausländeramt / Ausländerbehörde in Altensteig – Adresse und Anschrift für Besucher

  • نشانی: RATHAUS ALTENSTEIG, Rathausplatz 1, 72213 Altensteig
  • تلفن: 07453 94610
  • سایت اینترنتی: www.altensteig.de
  • ساعات کار: وب سایت را ببینید

قرار ملاقات در اداره خارجی ها in Altensteig

در بیشتر موارد می توانید از طریق تلفن، با استفاده از فرم تماس یا از طریق پورتال خدمات شهر مربوطه، قرار ملاقات بگیرید. لطفا قبل از مراجعه به اداره مهاجرت مطمئن شوید که تمام مدارک لازم را دارید.

یک اطلاعیه: برای دفاتر، مراجع یا دادگاه ها، معمولاً به اسناد، گواهی ها یا گواهی نامه ها نیاز دارید ترجمه تایید شده.

سایر مقامات مهاجرت