پرش به محتوا

Ausländeramt Calw

Ausländeramt / Ausländerbehörde in Calw – Adresse und Anschrift für Besucher

  • نشانی: Ausländeramt Landkreis Calw, Vogteistraße 42-46, 75365 Calw
  • تلفن: 07051 160-240
  • فکس: 07051 795-240
  • سایت اینترنتی: www.kreis-calw.de
  • ساعات کار: وب سایت را ببینید

قرار ملاقات در اداره خارجی ها in Calw

در بیشتر موارد می توانید از طریق تلفن، با استفاده از فرم تماس یا از طریق پورتال خدمات شهر مربوطه، قرار ملاقات بگیرید. لطفا قبل از مراجعه به اداره مهاجرت مطمئن شوید که تمام مدارک لازم را دارید.

یک اطلاعیه: برای دفاتر، مراجع یا دادگاه ها، معمولاً به اسناد، گواهی ها یا گواهی نامه ها نیاز دارید ترجمه تایید شده.

سایر مقامات مهاجرت