Doorgaan naar artikel

fictie certificaat

fictie certificaat
Een fictief certificaat is van toepassing op buitenlanders die legaal in Duitsland verblijven en wachten op de afgifte van een verblijfsvergunning

Wanneer over een gevraagde verblijfsvergunning nog niet Indien een besluit is genomen omdat aan bepaalde voorwaarden voor dit besluit nog niet is voldaan, kan onder bepaalde omstandigheden een zogenaamd fictief certificaat worden afgegeven. Het is gebruikelijk dat deze verklaring wordt afgegeven voor de periode waarin de aanvraag door de immigratiedienst wordt onderzocht.

Wat is een fictief certificaat?

Een fictief certificaat fungeert als bewijs van een voorlopig verblijfsrecht voor buitenlanders die in Duitsland wonen. Dit attest wordt doorgaans afgegeven voor de periode waarin de aanvraag voor een verblijfsvergunning in behandeling is bij de bevoegde immigratiedienst. De term “fictie” beschrijft in dit verband een juridische fictie met betrekking tot het voortbestaan van het vorige verblijfsrecht.

De omstandigheden

Opdat een fictieve verklaring wettig zou zijn, moet deze zijn afgegeven op een moment dat de verlening of verlenging van de verblijfsvergunning nog legaal was. Met andere woorden, er moet nog een geldige verblijfsvergunning beschikbaar zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend, of de aanvrager moet legaal in Duitsland verblijven zonder visum vanwege zijn of haar nationaliteit. Niet vergeten mag worden dat de fictieve verklaring geen verblijfsvergunning in engere zin is, maar slechts het bewijs vormt van het bestaan van een tijdelijk verblijfsrecht.

Vereiste documenten

Om een fictief certificaat aan u te kunnen verstrekken, moet u een geldig paspoort of een paspoortvervanger overleggen. Als u in het bezit bent van een eerdere verblijfsvergunning, zoals een elektronische verblijfsvergunning, dient u deze ook mee te nemen. Verder moet er een bewijs van inschrijving of van een huurovereenkomst beschikbaar zijn.

Kosten

Volgens § 47 paragraaf 1 nummer 8 van Verblijfsverordening wordt in rekening gebracht vanaf 1 september 2017 13 euro voor volwassen en 10 euro voor minderjarigen in rekening gebracht voor de afgifte van een fictief certificaat. Verschillende groepen mensen zijn echter vrijgesteld van deze vergoeding. Dit zijn onder meer erkende asielzoekers en vluchtelingen, Turkse staatsburgers, studenten die een door de overheid gefinancierde beurs ontvangen en hun gezinsleden, Zwitserse staatsburgers en andere groepen mensen.

verwerkingstijd

De verwerkingstijd voor het fictieve certificaat is erg kort. Deze ontvangt u direct bij uw bezoek aan het bevoegd gezag als u de benodigde documenten meeneemt en voldoet aan de eisen voor een beurs. Maar wat is de juiste vorm van een verblijfsvergunning en welke verblijfsvergunningen zijn er?

Mag je reizen met een fictief certificaat?

Het is in principe mogelijk om met een fictief certificaat te reizen, aangezien u op elk moment Duitsland opnieuw mag binnenkomen met een dergelijk certificaat. U dient echter contact op te nemen met de Ambassade van het betreffende reisland daarover informerenof in- en uitstappen met een fictief certificaat is toegestaan. Als u een fictieve tolerantie of vergunning heeft, kunt u daarmee niet naar het buitenland reizen.

Meer links en bronnen