Doorgaan naar artikel

verblijfsvergunning

verblijfsvergunning

Een van de zeven verblijfstitels die in Duitsland bestaan, is de verblijfsvergunning. Er wordt een verblijfsvergunning afgegeven tijdelijk en naar een specifiek doel toegekend. Maar in welke gevallen kan een verblijfsvergunning worden verleend en waar kunt u zo'n document krijgen?

Wat is een verblijfsvergunning?

In Duitsland is een verblijfsvergunning tijdelijk verblijfsvergunning volgens de Verblijfswet die sinds 2005 van kracht is. De verblijfsvergunning wordt afgegeven aan zogenaamde derdelanders. Het is geoormerkt en beperkt.

vereisten

Verblijfsvergunningen worden alleen voor een bepaald doel afgegeven. Het doel hiervan is nader uitgewerkt in de Verblijfswet. In de artikelen 16 tot en met 17 van de Verblijfswet staat bijvoorbeeld onder welke voorwaarden een verblijfsvergunning met het oog op een opleiding wordt goedgekeurd.

In de artikelen 18 ev van de Verblijfswet worden de vereisten uiteengezet voor de afgifte van een verblijfsvergunning voor betaalde arbeid. Op grond van de Verblijfswet kan ook om internationale, humanitaire of politieke redenen toestemming worden verleend om in Duitsland te verblijven. Verder is het mogelijk dat de tijdelijke en geoormerkte verblijfsvergunning wordt verleend om familiale redenen. De rechtsgrond hiervoor is te vinden in de artikelen 27 tot en met 36a van de Verblijfswet.

Als een verblijfsvergunning moet worden verlengd, kan dat alleen als de voorwaarden die bestonden toen de vergunning voor het eerst werd afgegeven, nu nog worden bevestigd. Als echter al aan het tijdelijke doel is voldaan, kan het bevoegd gezag de verlenging ook weigeren. Voorwaarde voor verlenging van de verblijfsvergunning kan ook zijn dat de aanvrager heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichtingen, zoals het volgen van een inburgeringscursus.

Wie geeft de verblijfsvergunning af?

De contactpersoon voor de afgifte van een verblijfsvergunning is de gemeente buitenlands kantoor, aangezien de deelstaten in principe verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de vreemdelingenregeling. U kunt de relevante formulieren online invullen op de website van het immigratiebureau of het benodigde formulier persoonlijk ophalen en na het invullen per post naar het kantoor sturen.

Kosten

De leges voor het afgeven van een verblijfsvergunning zijn onder meer afhankelijk van de geldigheidsduur van de vergunning. Als er bijvoorbeeld toestemming wordt verleend voor maximaal een jaar toegekend, dan zijn de kosten bijgevoegd 100 euro. Heeft de verblijfsvergunning een geldigheidsduur van meer dan een jaar, dan kost de tentoonstelling 110 euro. Alleen toestemming verlengd, dan zijn de kosten hiervoor tussen 65 en 80 Euro.

Wat is het verschil tussen een verblijfstitel en een verblijfsvergunning?

Een verblijfsvergunning geeft mensen uit derde landen het recht om in Duitsland te verblijven. In dit kader is de verblijfsvergunning een van de zeven bestaande verblijfstitels in Duitsland. De term verblijfsvergunning beschrijft een bijzonder geval van het verlenen van een verblijfsvergunning.

Mag je werken met een verblijfsvergunning?

Als u een verblijfsvergunning heeft gekregen, dan betekent dit: niet automatischdat je ook in Duitsland kunt werken. In plaats daarvan moet de vergunning uitdrukkelijk een recht op arbeid in loondienst bevatten. Deze verordening is echter niet van toepassing op personen uit de EU- of EER-landen of op personen uit Zwitserland. Omdat zij profiteren van het zogenaamde vrije verkeer van werknemers.

Worden verblijfsvergunningen afgegeven door het bevoegd gezag Voor het doel van tewerkstelling verleend, dan is er altijd een tewerkstellingsvergunning. Het bevoegd gezag neemt ook de omvang van de toegestane arbeid in de documenten op of documenteert deze op een aanvullend blad.

Er zijn ook speciale titels die recht geven op verblijf in Duitsland en die expliciet zijn toegespitst op een beroepsactiviteit. Hierbij dienen de ICT-kaart, de mobiele ICT-kaart en de Europese blauwe kaart te worden genoemd. Ook deze titels zijn aan een tijdslimiet gebonden.

Verder links en bronnen