Przejdź do treści

zezwolenie na pobyt

zezwolenie na pobyt

Każdy, kto chce wjechać do Niemiec jako obcokrajowiec lub obywatel kraju spoza UE, zazwyczaj potrzebuje na to zezwolenia. Zezwolenie to ma formę tzw. zezwolenia na pobyt. Razem tam siedem różnych zezwolenie na pobyt, które są oparte między innymi na celu Twojego pobytu w Niemczech. Ale jaka forma zezwolenia na pobyt jest dla Ciebie właściwa, a które faktycznie istnieją?

Znajdź odpowiednie zezwolenie na pobyt

Zasadniczo zezwolenie na pobyt uprawnia obywatela państwa trzeciego do pobytu w Niemczech. Kraj trzeci oznacza wszystkie te kraje, które: nie należą do Unii Europejskiej. Siedem istniejących tytułów różni się przede wszystkim przeznaczeniem, okresem ważności i wymaganiami.

Podstawowym pytaniem, które należy sobie zadać, jeśli chodzi o prawo do zezwolenia na pobyt, jest powód podróży do Niemiec. Na przykład, jeśli chcesz zostać na ograniczony i stosunkowo krótki okres czasu, na przykład na wakacje, semestr gościnny lub wizytę, potrzebujesz wizy. Jeśli planujesz pozostać w Niemczech w celu odbycia szkolenia, podjęcia pracy lub ze względów humanitarnych lub politycznych, to zezwolenie na pobyt odpowiednie zezwolenie na pobyt dla Ciebie. Zezwolenie na pobyt jest zawsze wydawane w określonym celu.

W związku z zawodowymi powodami pobytu w Niemczech istnieje również Niebieska Karta UE lub Karta ICT. Jeśli chcesz mieszkać na stałe w Niemczech lub w UE, potrzebujesz zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt stały.

Te zezwolenia na pobyt są dostępne w Niemczech:

  • zezwolenie na pobyt
  • Zezwolenie na pobyt stały w UE
  • Niebieska Karta UE
  • zezwolenie na osiedlenie się
  • karta teleinformatyczna
  • mobilna karta teleinformatyczna
  • wiza

Elektroniczne zezwolenie na pobyt (eAT)

Elektroniczne zezwolenie na pobyt (eAT) to dokument w formacie karty kredytowej, na którym Twoje dane osobowe, Twoje cechy biometryczne i wszelkie warunki są przechowywane za pomocą elektronicznego nośnika pamięci. Ze względu na te właściwości elektroniczne zezwolenie na pobyt może być również wykorzystywane jako dokument online, na przykład w celu skorzystania z usług urzędowych lub usług komercyjnych.

Od 2011 r. zezwolenia na pobyt są zasadniczo wydawane wyłącznie w formie elektronicznej.

Dalej linki i źródła